Община Кърджали откри процедура за възлагане на обществена поръчка "Изграждане на осветление на футболен терен и лекоатлетическа писта, и информационно табло на стадион "Арена Арда". Прогнозната стойност на поръчката е 2 061 634 лева без ДДС.

Проектното решение включва изграждане на четири пилона за осветление за постигане на средна осветеност на терена. Информационното табло е предвидено да се разположи в южната част на стадиона при съществуващия вход.

Основна тежест при определянето на победителя в конкурса ще изиграе цената - 70%, срокът е 5%, а техническото предложение - 25%. Офертите ще бъдат отворени на 28 януари.

Максималният срок за изпълнение е 180 календарни дни. При обжалване на процедурата и влизане в рамките на посочения срок - то в най-лошия случай фирмата изпълнител може да е готова с изграждането на съоръженията през месец юли, когато Арда ще се готви за следващия сезон.